TOP NEWS

วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558

รับสมัครงาน Big C งานประจำ/part time ประจำสาขาต่างๆ

รับสมัครงาน Big C งานประจำ/part time ประจำสาขาต่างๆ ทีมงานมีข่าวประชาสัมพันธ์การทำงาน ในห้างสรรพสินค้า Big C มาแนะนำ รายละเอียดการทำงาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่หรือเว็บไซค์เพิ่มเติมที่ท่านต้องการจะทำได้ค่ะ
รับสมัครงาน Big C งานประจำ/part time ประจำ

สาขาต่างๆ


บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ผู้นำธุกิจค้าปลีก ในรูปแบบของ “ไฮเปอร์มาร์เก็ต” หรือ “ซูเปอร์เซ็นเตอร์”, ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีรูปแบบและขนาดที่หลากหลายภายใต้การบริหารงานของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรทางธุรกิจ ปัจจุบันบิ๊กซีมีสาขาที่เปิดให้บริการแล้วมากกว่า 100 สาขาทั่วประเทศ และมีพนักงานประจำมากกว่า 23,000 คน บิ๊กซีมอบโอกาสก้าวหน้าในการทำงานตั้งแต่ระดับพนักงาน ไปจนถึงระดับบริหาร ทั้งในสำนักงานใหญ่และสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ
สวัสดิการ
 • - โบนัสประจำปี
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • - ประกันชีวิต
 • - วันลาพักร้อนและ วันหยุดประจำปี
วิธีการสมัคร
1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)
2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C
3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา:
3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C
3.2) สมัครได้ด้วยตนเองวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ตามสาขาที่ต้องการทำงาน
ติดต่อ
ฝ่ายสรรหาบุคคล ส่วนกลาง
เว็บไซค์ : http://parttime-jobat-home.blogspot.com/

การร่วมงานกับ Big c
ผู้นำธุกิจค้าปลีก ในรูปแบบของ “ไฮเปอร์มาร์เก็ต” หรือ “ซูเปอร์เซ็นเตอร์”, ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีรูปแบบและขนาดที่หลากหลายภายใต้การบริหารงานของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรทางธุรกิจ ปัจจุบันบิ๊กซีมีสาขาที่เปิดให้บริการแล้วมากกว่า 100 สาขาทั่วประเทศ และมีพนักงานประจำมากกว่า 23,000 คน บิ๊กซีมอบโอกาสก้าวหน้าในการทำงานตั้งแต่ระดับพนักงาน ไปจนถึงระดับบริหาร ทั้งในสำนักงานใหญ่และสาขาต่างๆทั่วประเทศ
ธุรกิจของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 • Big C Super Center
 • Big C Market
 • Mini Big C
 • Big C Extra
 • Big C Jumbo
 • PURE Drugstore
สวัสดิการและผลประโยชน์ของบริษัท ดังนี้
 • โบนัสประจำปี
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันชีวิต
 • ประกันอุบัติเหตุ*
 • เครื่องแบบพนักงาน*
 • เงินค่าอาหาร*
 • ค่าเช่าบ้านต่างจังหวัด (ผู้บริหาร)*
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • วันหยุดประเพณี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • วันหยุดพิเศษ และเงินช่วยเหลือพิเศษ
 • ค่าล่วงเวลา สินจ้าง/เบี้ยเลี้ยงพิเศษ
 • ค่าความชำนาญ
 • เงินกู้สวัสดิการ
 • ทุนการศึกษา (พนักงาน/บุตรของพนักงาน)
 • *สวัสดิการเฉพาะบางตำแหน่งงาน
การพัฒนาบุคลากร
 • โอกาสดีๆที่บิ๊กซี
 • เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากทั่วโลกพร้อมเพาะบ่มความเชี่ยวชาญในระดับท้องถิ่น
 • ใช้ชีวิตเต็มที่และเต็มศักยภาพ
 • สร้างผลงานแล้วได้รับการยอมรับและตอบแทนโดยองค์กร
 • เปิดเส้นทางอาชีพใหม่ๆ
 • ผู้คนรับฟังและให้คุณค่าความคิดของคุณ
 • เราพร้อมมอบโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา
 • ที่ บิ๊กซี เราพยายามสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • ความตั้งใจของเราคือการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถของเราและสร้างที่ทำงานในรูปแบบที่พนักงานของเราสามารถเพิ่มพูนทักษะและความรู้ของตนได้อยู่เสมอ
 • เรามอบโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาให้แล้ว จากนั้นไปจะเป็นหน้าที่ของพนักงานที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกโอกาสในการเรียนรู้ในลักษณะใดเพื่อการเติบโตในเส้นทางอาชีพของตนเอง
 • โครงการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ
 • บิ๊กซี ทุ่มงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพเนื่องด้วยเชื่อว่าความสำเร็จของเรานั้นจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อคนของเราเก่งที่สุดแล้วเท่านั้น วัตถุประสงค์หลักของโปรแกรมพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพก็คือการดึงดูดบุคลากรที่มีคุณสมบัติและความกระตือรือร้นสูงสุด ช่วยให้เขาพัฒนาได้อย่างเต็มที่และทำให้เขาเหล่านั้นไม่จากองค์กรเราไปอยู่ที่อื่น เราต้องการคนที่มีทักษะ มีกำลังในการขับเคลื่อนและมีความเป็นผู้นำเพื่อรับบทบาทและความรับผิดชอบอันจะมีส่วนสำคัญในความสำเร็จในอนาคตขององค์กรเราได้ โปรแกรมนี้ได้รับการออกแบบมาให้มีโครงสร้างที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้และยกระดับตนเองผ่านทางการพัฒนาความเป็นผู้นำ การหมุนเวียนตำแหน่งงานภายในองค์กร การมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศและการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
การสำรวจถึงความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร
ทุกเสียงมีความหมายที่ บิ๊กซี ด้วยเหตุนี้เองเราจึงได้จัดทำการสำรวจถึงความผูกพันของพนักงานที่มีต่ององค์กรเพื่อเป็นการประเมินในเรื่องดังกล่าว การสำรวจนี้เราจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปีและมุ่งหวังให้เกิดแผนการดำเนินงานที่จะช่วยให้สภาพแวดล้อมในการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนทำให้พนักงานมีส่วนร่วมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำให้ บิ๊กซี เป็นนายจ้างชั้นเลิศในสายตาของพนักงานในที่สุด
ค่านิยมที่เรายึดมั่น
เพราะเราเชื่อว่าประสิทธิภาพในการทำงานไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญเพียงประการเดียวที่จะนำพาเราสู่เป้าหมายขององค์กรได้ เราเชื่อด้วยว่าทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรก็มีบทบาทสำคัญด้วยเช่นกันในการทำให้องค์กรของเรานั้นประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน เราต้องการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเช่นนี้และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีผลงานดีและมีพฤติกรรมสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของเรา ดังนั้นเราจึงจะพิจารณาพนักงานของเราแบบรอบด้าน เวลาที่จะมีการมอบผลประโยชน์หรือเลื่อนขั้นใดๆด้วย.

0 ความคิดเห็น :